Projektai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 m.

 

Viešoji įstaiga “Vienaragių šilas” pradeda įgyvendinti projektą “VšĮ „Vienaragių šilas“ institucinių gebėjimų stiprinimas” pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemą.

Projekto metu bus sukurta įstaigos internetinė svetainė, įsigyta biuro ir technologinė įranga.

 

 

  Projektas finansuojamas iš Šveicarijos Konfederacijos ir Lietuvos Respublikos NVO subsidijų schemos

Projektą iš dalies finansuoja Varėnos rajono savivaldybė

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Viešoji įstaiga “Vienaragių šilas” pradeda įgyvendinti projektą

“Merkinės tradicinių amatų centro įkūrimas” pagal Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010-2013 m. prioriteto „Tinkamai išvystytos, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“ priemonės

„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritį „Tradicinių amatų puoselėjimas“.

 

Projekto metu bus rekonstruojamas prekybos paskirties pastatas, pritaikant jį tradicinių amatų veiklai vykdyti. Projekto partneris – Varėnos rajono savivaldybės administracija.

 

KPF4Lietuvos LEADER logo RGB 900x1200pximage001

 

Projektas finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Viešoji įstaiga “Vienaragių šilas” pradeda įgyvendinti projektą “Dar gyvas Merkinės molis” pagal „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“ priemonės „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos galimybių didinimas bei pilietiškumo skatinimas“ veiklos sritį „Kaimo gyventojų bendrų iniciatyvų rėmimas“.

 

Projekto metu bus surengti šeši renginiai kaimo gyventojams, pastatytos trijų tipų keramikos krosnys ir pavėsinė.

 Projekto partneris – Varėnos rajono savivaldybės administracija.

 

KPF4Lietuvos LEADER logo RGB 900x1200pximage001

 

Projektas finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų

 

 

2012 m.

 

Viešoji įstaiga „Vienaragių šilas“ kartu su Merkinės jaunimo etnokultūros klubu „Kukumbalis“

organizavo Rasų šventę prie Jonionių akmenų

Logo

Renginį finansavo Varėnos rajono savivaldybė

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Viešoji įstaiga „Vienaragių šilas“ organizavo vasaros jaunimo užimtumo seminarą pagal KPP priemonės

„Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“

 

LKT logotipas 

 

Projektas finansuotas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų

 

2011 m.

Viešoji įstaiga „Vienaragių šilas“ kartu su Merkinės jaunimo etnokultūros klubu „Kukumbalis“

organizavo Rasų šventę prie Jonionių akmenų

Logo

Renginį finansavo Varėnos rajono savivaldybė

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Viešoji įstaiga „Vienaragių šilas“ organizavo vasaros jaunimo užimtumo seminarą pagal KPP priemonės

„Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“

 

LKT logotipas 

 

Projektas finansuotas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Vienaragių šilas, 2013